ПЕСЕННИК "СПОЕМ, ДРУЗЬЯ / ЗАСПІВАЙМО, ДРУЗІ" (с нотами), 1963

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ

В ЛЕНІНСЬКІЙ ПРАВДІ ЗНАЙШЛА ТИ СВІЙ ШЛЯХ

Слова М. Ісаковського і О. Суркова
Музика Б. Яровинського

Ріки, поля і гаї величаві,
Гір неосяжних захмарні шпилі -
Все ти вмістила, могутня Державо,
В простір безмежний своєї землі.

В битвах здолала ти бурі-негоди,
В ленінській правді знайшла ти свій шлях.
Миру оплот І твердиня свободи,
Слався, Радянська країно, в віках!

Прапор твій - наша і слава і сила,
Ти нас в єдину родину звела,
В вік Комунізму дорогу відкрила,
Гнобленим людям надію дала.

Воля твоя підкорила природу,
Даль між зірок і глибини в морях,
Сонце народу і серце народу,
Слався, Радянська країно, в віках!

ЛЕНИНСКОЙ ПРАВДЕ НАВЕКИ ВЕРНА

Слова М. Исаковского и А. Суркова
Музыка Б. Яровинского

Быстрые реки, поля и дубравы,
Гордые выси заоблачных гор -
Все ты вместила, родная Держава.
В свой необъятный, могучий простор.

В битвах рожденная в трудные годы,
Ленинской правде навеки верна,
Мира твердыня, защита свободы,
Славься, Советская наша страна!

Знамя твое - наша слава и сила,
Ты нас в единой семье собрала,
В век Коммунизма дорогу открыла,
Всем угнетенным надежду дала.

Воле твоей покорилась природа -
Звездная даль и морей глубина.
Солнце народа и сердце народа,
Славься, Советская наша страна!

ПРО ТЕБЕ СПІВАЮ, ВІТЧИЗНО

Слова М. Ларіна
Музика В. Рождественського

Мати наша, рідна Батьківщино,
Скільки ти відкрила нам шляхів!
Навіть з піднебесної вершини
Не оглянеш всіх твоїх полів,
На світанку росянім, яскравім,
Як прекрасна, Батьківщино, ти!
В тебе всі на працю мають право,
Всі - навіки друзі та брати.

Від усіх країн багатша в світі,
Від усіх - щедріша на землі.
Раді завжди ми гостей зустріти
В кишлаку, в аулі, на селі.
Тож квітуй, Вітчизно, наша мати,
Наче сонце, землю осявай!
Раді ми за тебе все віддати,
Працювать для тебе, рідний край.

Де не йти по радісних просторах -
Скрізь до щастя І до світла шлях:
На цілинних землях неозорих.
І в квітучих гомінких містах.
Сяють нам висоти Комунізму,
Ми безсмертні творимо діла,
Слава й шана матері-Вітчизні,
Нашій рідній Партії хвала!

О ТЕБЕ ПОЮ, ОТЧИЗНА

Слова М. Ларина
Музыка В. Рождественского

Мать-Отчизна, нет тебя чудесней,
Сколько нам открыла ты путей!
Даже в день погожий с поднебесья
Не осмотришь всех твоих полей.
На рассвете по росистым травам
Я родные обойду края:
Все у нас на труд имеют право,
Все навеки братья и друзья!

Нет страны счастливее на свете,
Нет щедрей народа на земле,
И гостей везде приветом встретят -
В кишлаке, в ауле, и в селе.
Так цвети, Отчизна, пышным цветом!
Ясным солнцем мир весь озаряй!
Ничего прекрасней в жизни нету, -
Как трудиться для тебя, наш край!

По какой ты ни пройдешь дороге -
Хороша родимая страна!
На целинных землях и на Волге
Мы - семья советская одна.
Мы идем к высотам Коммунизма,
Мы вершим бессмертные дела.
Славься вечно, наша мать-Отчизна,
Наша Партия, тебе хвала!

курсивом выделены слова, повторяющиеся дважды

ПІСНЯ ПРО РІДНУ ЗЕМЛЮ

Слова А. Малишка
Музика П. Майбороди

Там, де зорі сяють з-за гори,
В Подніпров'ї гнуться явори,
В'ється між полями
Стежечка крута...
Моя Вітчизно, рідна, золота!

Посилаєш літаки до хмар,
Роздуваєш домен буйний жар.
Дівчина, мов колос,
Косу запліта...
Моя Вітчизно, рідна, золота!

Дні і ночі гомонить Донбас,
Сталь і вугіль - все дає для нас.
Мов гарячі зорі,
Зацвіли літа...
Моя Вітчизно, рідна, золота!

Де б не був я, у якім краю,
А тебе, як матір, пізнаю.
Дня твого краплина -
То мої літа...
Радянська земле, рідна, золота.

ПЕСНЯ О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Слова А. Малишко
Музыка П. Майбороди

Там, где зори встали из-за гор,
Приднепровский озарив простор,
Вьется тропка в поле,
В даль ведет, крута...
Моя Отчизна, как ты молода!

Посылаешь к тучам самолет,
В домнах пламя буйное растет,
Золотой косою
Девушка горда...
Моя Отчизна, как ты молода!

Дни и ночи трудится Донбасс,
Сталь и уголь - все дает для нас.
Словно летом зори,
Расцвели года...
Моя Отчизна, как ты молода!

Где бы ни был я, в любом краю,
А тебя, как мать, я узнаю,
Каждый день твой славный -
То мои года...
Страна родная, как ты молода!

ПІСНЯ ПРО УКРАЇНУ

Слова Д. Луценка
Музика Л. Ревуцького

Ми разом йшли з російськими братами,
Жадану волю й землю здобувать.
І пурпуровим полум'ям над нами
(І полум'ям над нами...)
Тепер знамена Жовтня майорять.

Крізь млу ночей І вихори походу
Ми їх сміливо й гордо пронесли.
Омиті кров'ю нашого народу,
(І нашого народу...)
Вони, як символ щастя, розцвіли.

Нові міста звели ми на руїнах,
Скорили води сивого Дніпра,
Возз'єднана, розквітла Україна,
(Розквітла Україна...)
Росії вірна подруга й сестра.

Одна у нас з народами-братами
В житті крилата мрія і мета.
Палає і проміниться над нами
(Проміниться над нами...)
Зірниця Комунізму золота.

Нам рідний Ленін показав дорогу,
Із неї ми не звернемо ніде.
Нас впевнено вперед до перемоги
(І нас до перемоги...)
Комуністична партія веде.

Примітка: Слова, що в дужках - для підголоска.

ПЕСНЯ ОБ УКРАИНЕ

Слова Д. Луценко
Музыка Л. Ревуцкого

С Россией вместе шли мы в бой с врагами
За мир и волю, подвиги творя.
И негасимым пламенем над нами
(И пламенем над нами...)
Теперь горят знамена Октября.

Сквозь тьму ночей, сраженья и походы
Мы их бесстрашно, гордо пронесли.
Омыты кровью нашего народа,
(Для нашего народа...)
Они, как символ счастья, расцвели.

Мы города воздвигли на руинах,
Сковали воды буйного Днепра.
В семье единой крепнет Украина,
(И крепнет Украина)
России славной верная сестра.

Живем одной мы целью и мечтою,
Народы-братья, дружбою сильны,
Мы Коммунизма ясною звездою
(Мы ясною звездою...)
В Отчизне мира все озарены.

Народам Ленин путь открыл единый,
С него никто, клянемся, не сойдет!
Нас к Коммунизма солнечным вершинам
(Нас к солнечным вершинам...)
Путем победным Партия ведет.

Примечание: Слова, взятые в скобки - для подголоска.

курсивом выделены слова, повторяющиеся дважды

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ 

cartalana.orgⒸ 2008-2022 контакт: tjklcbek@cartalana.org